Polityka prywatności

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe w domenie zdrowewlosy.eu lub korzystających z usług świadczonych przez Dorotę Tyllak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dorota Tyllak, NIP 7261079398, REGON 470538712, ul. Łagiewnicka nr 106, 91-456 Łódź, adres e-mail: biuro@zdrowewlosy.eu, nr telefonu tel. +48 512 858 152 i stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

 

 1. informacja o przetwarzaniu danych
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Tyllak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dorota Tyllak, NIP 7261079398, REGON 470538712, ul. Łagiewnicka nr 106, 91-456 Łódź, adres e-mail: biuro@zdrowewlosy.eu, nr telefonu tel. +48 512 858 152. (w dalszej części jako „Administrator”).
 3. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.
 4. Kontakt z Administratorem nawiązać można poprzez:
 5. kontakt mailowy na adres biuro@zdrowewlosy.eu
 6. dzwoniąc pod numer telefonu – +48 512 858 152
 7. lub pocztą na adres siedziby ul. Łagiewnicka nr 106, 91-456 Łódź.
 8. RODZAJ I CEL PRZETWARZANYCH DANYCH
 9. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy.
 10. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży. Wyrażenie zgód marketingowych i zgód w celu otrzymywania newslettera odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 11. Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę, adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Więcej w dziale dotyczącym plików cookies.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o poufność Twoich danych. W celu realizacji umowy Twoje dane mogą być przekazywane

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. kurierom, informatykom,
 • podmiotom przez Ciebie upoważnionym.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 • prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres do korespondencji Administratora.

Pliki cookies

 1. Administrator stosuje pliki cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Tworzone są przez przeglądarkę internetową w momencie odwiedzenia danej strony. Mogą zostać wykorzystane przy ponownej wizycie na stronie.
 2. Cookies zawierają w szczególności adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.Są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 4. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.postanowienia koncowe

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji.